Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do MDK

Aktualności

Rekrutacja na zajęcia pozaszkolne na rok szkolny 2023/2024

02.06.2023

Drodzy kandydaci,

rekrutacja do Młodzieżowych Domów Kultury na rok szkolny 2023/2024 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod adresem edu.lublin.eu -> aplikacje dla rodziców -> zgłoszenia kandydata na zajęcia pozaszkolne.
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, przygotowały bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania lub uzdolnienia dzieci i młodzieży, która opublikowana jest w zakładce OFERTA.

Główne terminy postępowania rekrutacyjnego:

od 17.05.2023 r. do 26.05.2023 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach
od 29.05.2023 r. do 15.06.2023 r. - składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia
19.06.2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z Gminy Lublin
18.07.2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych spoza Gminy Lublin

Zapraszamy!

Rekrutacja 2022/2023

31.05.2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Młodzieżowych Domów Kultury w Lublinie, zasadami naboru, a także terminarzem rekrutacji.